Skip to content
Glaucoom

Glaucoom

Cannabisolie bij Glaucoom

Cannabisolie op basis van THC kan helpen bij het afremmen van groene staar of glaucoom door het tijdelijk verlagen van de druk in de oogbol.

Hoe helpt cannabisolie bij glaucoom?

Wij spreken van glaucoom wanneer er sprake is van een verhoogde oogboldruk waardoor oogzenuwen beschadigd raken. Het directe gevolg van de beschadigde oogzenuwen is een verminderd zicht. Eenmaal beschadigde oogzenuwen kunnen ook niet meer hersteld worden. Onbehandeld kan glaucoom zelfs leiden tot volledige blindheid.

Behandelmethoden bij glaucoom richten zich op het voorkomen van verdere beschadiging van de oogzenuwen door met medicijnen, en eventueel andere ingrepen, de oogboldruk te verminderen. Aan de meeste van deze medicijnen zijn echter een paar nadelen verbonden.

Ten eerste blijken niet alle medicijnen bij iedereen evengoed te werken. Ten tweede verliezen veel van deze medicijnen na een bepaalde periode hun werking. Ten slotte zijn aan sommige van deze medicijnen vervelende bijwerkingen verbonden.

Net als de andere middelen die worden voorgeschreven bij glaucoom, kan cannabisolie werkzaam zijn door de oogboldruk te verlagen. Of cannabisolie bij langdurig gebruik wel zijn werking behoudt, is niet bekend. Daarvoor is eerst meer medisch onderzoek nodig.

Het grote voordeel van cannabisolie ten opzichte van synthetische medicijnen is dat het hier gaat om een natuurlijk product. Aan cannabisolie zijn dan ook veel minder vervelende bijwerkingen verbonden dan aan veel andere middelen.

De enige bekende bijwerking van cannabisolie is het risico op een high bij een verkeerde dosering. Herhaling is eenvoudig te voorkomen door de volgende keer minder druppels in te nemen.

Cannabisolie op basis van CBD of THC?

In 2016 hebben Britse wetenschappers precies deze vraag onderzocht. Zij onderzochten bij zes patiënten met glaucoom de werking van zowel Tetrahydrocannabinol (THC) als Cannabidiol (CBD). Hiervoor hanteerden zij een zogeheten ‘four-way crossover’ onderzoek:

De deelnemers aan het onderzoek kregen respectievelijk toegediend:

  • 40 mg CBD;
  • 20 mg CBD;
  • 5 mg THC; of
  • een placebo.

Om er zeker van te zijn dat zoveel mogelijk van de werkende stof door het lichaam werd opgenomen, kregen de patiënten het middel toegediend op eenzelfde wijze zoals ook cannabisolie meestal wordt ingenomen: op de speekselklieren in de mond.

Uit het onderzoek bleek dat THC het meest effectief was. Twee uur na inname van de THC was de oogboldruk aanmerkelijk afgenomen. De directe werking bleek echter zeer tijdelijk, want vier uur na indiening was de oogboldruk weer gestegen tot het oude niveau.

De onderzoekers maten bij het placebo geen significante wijziging van de oogboldruk. Echter uit onderzoek bleek ook, dat CBD de oogboldruk licht verhoogt.

Uit dit onderzoek kunnen wij twee interessante conclusies trekken:

  • Cannabisolie op basis van CBD kan je beter niet gebruiken bij glaucoom. CBD kan namelijk de oogboldruk verhogen en dat is precies wat je niet wilt bij glaucoom.
  • Cannabisolie op basis van THC is wel effectief bij glaucoom, maar de directe werking is tijdelijk. Dit betekent dat je meerdere keren per dag THC-olie moet innemen om hiervan profijt te hebben.

Wanneer beginnen met cannabisolie?

Bij glaucoom zijn er twee momenten waarop het wellicht verstandig is om over te stappen op cannabisolie:

  • Wanneer medicijnen niet meer het gewenste effect hebben. Dit is ook het moment dat in de praktijk artsen vaak overgaan op het voorschrijven van medicinale cannabis.
  • Wanneer je veel last hebt van de vervelende bijwerkingen van de synthetische medicijnen die je op dat moment inneemt tegen glaucoom. Dat kan een valide reden zijn om over te stappen op cannabisolie.

Het is wel altijd verstandig om te overleggen met je arts voordat je overstapt op cannabisolie. Je mag er namelijk van uitgaan dat jouw arts het beste voorheeft met jouw gezondheid.

Hoe kom ik aan THC-olie?

Omdat de verkoop van THC-olie op dit moment nog verboden is, kan je cannabisolie op basis van THC niet legaal kopen.

Het is wel toegestaan om voor eigen gebruik zelf THC-olie te maken. Dit is niet moeilijk en online zijn verschillende instructies te vinden.

Back To Top