Skip to content
Zwangerschap en cannabisolie

Zwangerschap

Mag ik medicinale cannabisolie gebruiken tijdens zwangerschap en bij borstvoeding?

Vele moeders overwegen om cannabisolie te gebruiken tijdens de zwangerschap om misselijkheid, stress en andere onaangename symptomen onder controle te houden. Toch is prenataal gebruik één van de meest controversiële onderwerpen binnen het gebruik van medicinale cannabisolie. Om risico’s te vermijden, wenden velen zich tot het niet psychoactieve cannabidiol (CBD). Maar is CBD wel veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding? In deze blog wordt dit punt verhelderd.

Het gebruik van stoffen tijdens de zwangerschap is niet zonder gevolg. Alles wat in het lichaam wordt opgenomen kan een impact hebben op de ontwikkeling van de baby. Verbindingen uit cannabis, genaamd cannabinoïden hebben een effect op het lichaam door het endocannabinoïdesysteem. Dit systeem regelt verschillende lichaamsfuncties, zoals stemmingswisselingen, eetlust, metabolisme, geheugen, slaap en immuunfunctie. De actieve stoffen uit cannabis beïnvloeden dit systeem, hierdoor heeft de plant zowel een medicinaal als psychoactief effect. Hetzelfde systeem heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. De voornaamste zorg is dat de stoffen in cannabis zullen interfereren met het natuurlijke ontwikkelingsproces van het kind.

THC-olie tijdens de zwangerschap

In een studie uit 2014, hebben onderzoekers aangetoond dat het psychoactieve THC (tetrahydrocannabinol) een negatief effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. De onderzoeker Tibor Harkany verklaart dat slechts een kleine hoeveelheid THC gevoeligheid voor neuro-psychiatrische aandoeningen kan veroorzaken. Daarnaast is uit een ander onderzoek gebleken dat cannabisgebruik een laag geboortegewicht en vroeggeboorte kan veroorzaken. Echter bleek na een overzicht van onderzoeken dat er geen sprake was van significante risico’s wanneer de resultaten werden aangepast aan overige factoren zoals het roken van tabak.

In tegenspraak met de eerder genoemde onderzoeken, is het Jamaicaans onderzoek uit 1994. In dit onderzoek werden 24 baby’s prenataal blootgesteld aan marihuana en getest op verschillende vlakken na de geboorte. De resultaten waren opmerkelijk: de baby’s scoorden hoger op fysiologische stabiliteit, alertheid en prikkelbaarheid. Wel is het zo dat de Jamaicaanse vrouwen in deze studie generaties lang dagelijks marihuana gebruiken, met inbegrip van de eerste weken van de zwangerschap.

CBD-olie tijdens de zwangerschap

CBD is een veelbelovende cannabinoïde ter behandeling van bepaalde medische aandoeningen met minimale bijwerkingen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat CBD kan helpen bij het tegengaan van angst, misselijkheid, braken en neuropathische pijn. Dit zijn problemen die ook tijdens de zwangerschap kunnen voorkomen. Helaas zijn er nauwelijks onderzoeken beschikbaar met zwangere of zogende vrouwen. De weinige studies die beschikbaar zijn betreffen in vitro of dieronderzoeken. Uit een in vitro onderzoek werd geconcludeerd dat CBD-gebruik tijdens de zwangerschap de fysiologische kenmerken van de placenta kan veranderen. Echter keek deze studie na structurele blootstelling gedurende 24 tot 72 uur. Patiënten die CBD zouden gebruiken, zouden kleinere doseringen gebruiken gedurende een groter tijdsbestek.

Het gebrek aan beschikbaar onderzoek maakt het erg moeilijk om te bepalen wat het effect van medicinale cannabisolie zal zijn op de ontwikkeling van het kind. Echter op basis van de beperkte gegevens tot nu toe, lijkt CBD een veilig middel met minimale risico’s tijdens de zwangerschap. Desondanks is het verstandig om geen wietolie (THC-olie) te gebruiken, vanwege gebrek aan goed klinisch onderzoek.

Borstvoeding en cannabisolie

In een onderzoek uit 1990 werden er 68 baby’s onderzocht en vergeleken met baby’s die niet werden blootgesteld aan cannabinoïden. Hieruit is gebleken dat cannabisgebruik tijdens borstvoeding een negatief effect heeft op de motorische ontwikkeling van het kind. In dit onderzoek ging het om moeders die regelmatig wiet gebruikten. Helaas is er niet veel onderzoek verricht omtrent borstvoeding en cannabis. Zowel THC als CBD gaan over in de moedermelk, maar waarschijnlijk betreft dit een kleine hoeveelheid. Het risico op ongunstige effecten is aanwezig, maar de mate waarin is onduidelijk. Uit voorzorg wordt het gebruik van cannabisolie tijdens de borstvoeding afgeraden. Het kan zo zijn dat bij individuele gevallen de risico’s opwegen tegen de gunstige effecten van cannabisolie.

Back To Top