Skip to content
Wietolie wetenschappelijk onderzoek

Wietolie wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar wietolie

De belangrijkste werkende stoffen in wietolie zijn Cannabidiol (CBD) en Tetrahydrocannabinol (THC). De afgelopen jaren is de belangstelling (ook wetenschappelijk) voor medische toepassingen van deze twee stoffen sterk gestegen. Steeds meer huisartsen en medische specialisten beseffen voor de behandeling van patiënten de waarde van wietolie (o.a. CBD-olie en THC-olie).

Ook vanuit de medische wetenschap groeit het aantal onderzoeken naar de werking van CBD en THC. Daarnaast onderzoeken medische wetenschappers in hoeverre andere stoffen in de cannabisplant (cannabinoïden) van nut kunnen zijn bij de behandeling van bepaalde ziekten. Dit artikel biedt een globaal overzicht op basis van verschillende ziektebeelden:

ADHD

Alzheimer

Artritis

Artrose

Astma en COPD

Autisme

Crohn

Diabetes

Epilepsie

Fibromyalgie

Glaucoom

Multiple Sclerose (MS)

Kanker

Parkinson

Pijn

Psoriasis

Reuma en reumatische aandoeningen

Tourette

ADHD

Het wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor de behandeling van ADHD met medicinale cannabis is schaars. Het onderzoek dat wel is gedaan, richt zich primair tot de behandeling van ADHD bij volwassenen.

Het gaat onder andere om de volgende onderzoeken:

Brits onderzoek met 30 ADHD-patiënten https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28576350

Duits onderzoek met 30 ADHD-patiënten http://cannabisclinicians.org/wp-content/uploads/2016/02/SUCCESSFUL-THERAPY-OF-TREATMENT-RESISTANT-ADULT-ADHD-WITH-CANNABIS.pdf

Ons is geen onderzoek bekend van het gebruik van wietolie voor de behandeling van ADHD bij kinderen. Dit is begrijpelijk aangezien nog weinig bekend is over de invloed van CBD bij de ontwikkeling van kinderen.

Aan de andere kant kennen de huidige medicijnen voor kinderen met ADHD (bijv. Ritalin) zulke vervelende bijwerkingen, dat het wellicht de moeite kan lonen om te onderzoeken of wietolie met CBD een goed alternatief zou zijn.

Alzheimer

Er zijn verschillende medische onderzoeken gedaan naar het gebruik van cannabinoïden voor de behandeling van Alzheimer:

CBD mogelijk effectief bij voorkomen Alzheimer (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28025562)

CBD en CBD/THC-combinatie mogelijk effectief voor afremmen Alzheimer (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28217094)

THC mogelijk effectief voor afremmen Alzheimer (http://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad140093)

Lage dosis THC geen effect bij gedragsverbetering Alzheimerpatiënten (https://www.radboudumc.nl/nieuws/2015/lage-dosering-cannabis-helpt-niet-tegen-probleemgedrag-bij-dementie)

Cannabisreceptor CB2 heeft invloed op de ontwikkeling van Alzheimer (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26890764)

Artritis

Zie Reuma en reumatische aandoeningen

Artrose

Zie Reuma en reumatische aandoeningen

Astma en COPD

Hoewel men al sinds 1973 weet, dat THC de luchtwegen verruimt, is er sindsdien weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor het gebruik van cannabinoïden bij de behandeling van Astma en COPD. Enkele onderzoeken met interessante resultaten zijn:

THC verruimt de luchtwegen: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM197308162890702

Cannabis-receptor CB2 speelt rol bij voorkomen Astma: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27216000

Cannabinoïden mogelijk effectief bij de behandeling van Astma: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18266975

Endocannabinoïdesysteem speelt een rol bij Astma en CPOD: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26808080

Autisme

Het medische onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van medicinale cannabis, waaronder wietolie

olie, voor de behandeling van autisme staat nog in de kinderschoenen:

Cannabinoïden mogelijk effectief voor behandeling autisme https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25979787

Cannabinoïden mogelijk effectief voor verbeteren sociale interactie autismepatiënten https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28861483

Bij het eerstgenoemde onderzoek hebben de wetenschappers gebruikgemaakt van proefmuizen. Het tweede is een laboratoriumonderzoek. Ons is geen onderzoek bekend met patiëntgroepen.

COPD

Zie Astma en COPD

 

Crohn

Er bestaan verschillende wetenschappelijk onderzoeken over het gebruik van medicinale cannabis bij de behandeling van Crohn. De volgende onderzoeken laten interessante resultaten zien:

Medicinale cannabis met THC effectief bij de behandeling van Crohn https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23648372

Lage dosis CBD niet effectief bij de behandeling van Crohn https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28349233

Langdurig marihuana roken risicovol voor Crohn-patiënten https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24407485

Cannabisreceptoren CB1 en CB2 helpen mogelijk Crohn te voorkomen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18493729

Endocannoboïdesysteem speelt een rol bij Crohn https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20195480

De resultaten uit deze onderzoeken lijken te suggereren dat cannabinoïden op korte termijn effectief zijn voor de behandeling van Crohn, maar op langere termijn zijn daar wel risico’s aan verbonden. Dat lijkt met name te gelden voor het gebruik van THC. Daarom is meer onderzoek nodig naar welke cannabinoïden het meest effectief zijn in combinatie met een zo’n laag mogelijk risico op verdere beschadiging van de darmen.

Diabetes

Er bestaan verschillende wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van medicinale cannabis en wietolie in relatie tot diabetes type 1 en diabetes type 2. Wij noemen hieronder de meest interessante onderzoeken:

CBD voorkomt ontsteking van de alvleesklier https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27767974

Cannabinoïde THCV verlaagt de suikerspiegel https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27573936

Cannabis voorkomt beschadiging nieren https://www.abdn.ac.uk/news/8416/

Epilepsie

Er is veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van medicinale cannabis bij de behandeling van epilepsie.

Een deel van de onderzoekers betreft enquêtes waarbij de wetenschappers een vragenlijst voorlegden aan ouders die CBD-producten gebruikten bij de behandeling van hun kinderen. Bij vrijwel alle van deze enquêtes maakten de onderzoekers onderscheid tussen een zekere mate van afname van het aantal epilepsieaanvallen en dat de patiënt helemaal geen aanvallen heeft. Het gaat o.a. om de volgende onderzoeken:

USA: 15% geen effect, 71% lagere frequentie, 14% volledige aanvalsvrij https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25935511

USA: 14% geen effect, 73% lagere frequentie, 10% volledig aanvalsvrij https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28254350

Mexico: 19% geen effect, 65% lagere frequentie, 16% volledig aanvalsvrij https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392943

Australië: volwassen: 90% lagere frequentie, kinderen: 71% lagere frequentie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28238865

Tijdens de research voor dit artikel kwamen wij opvallend weinig onderzoeken tegen waarbij een vaste groep epilepsiepatiënten voor langere tijd werd gevolgd. Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek:

CBD effectief in verminderen frequentie epilepsieaanvallen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26724101

Wel bestaan er voldoende laboratoriumonderzoeken en onderzoeken met proefdieren:

CBD mogelijk effectief bij de behandeling van epilepsie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28367124

CBD mogelijk effectief bij de behandeling van epilepsie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19906779

CBD mogelijk effectief bij de behandeling van epilepsie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7298873

Fibromyalgie

Zie Reuma en reumatische aandoeningen

Glaucoom

Wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van medicinale cannabis voor de behandeling van glaucoom richt zich voornamelijk op het verminderen van de oogboldruk:

THC vermindert oogboldruk, CBD verhoogt oogboldruk https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16988594

THC vermindert oogboldruk https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28399267

THC voorkomt na operatie afsterven zenuwcellen in oog https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17284931

Synthetisch cannabinoïde WIN55212-2 verlaagt oogboldruk https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11168547

Kanker

Medicinale cannabis, waaronder wietolie, is een bekende pijnstiller voor patiënten met kanker. Daarnaast bestaan er aanwijzingen dat sommige cannabinoïden kankercellen zouden kunnen doden.

De volgende laboratorium- en proefdieronderzoeken richten zich op het bestrijden en afremmen van kanker:

Onderzoek CBD tegen uitzaaiing kankercellen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888984

Onderzoek CBD bij de bestrijding van borstkanker https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20859676

Onderzoek CBD bij de bestrijding van prostaatkanker https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22594963

Onderzoek CBD bij de bestrijding van longkanker https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198381

De resultaten van bovenstaande onderzoeken in laboratoria en met proefmuizen mogen wij niet zomaar van toepassing verklaren op mensen. Hiervoor is meer wetenschappelijk onderzoek nodig, o.a. met patiëntgroepen.

Echter onderzoek naar de behandeling van kankerpatiënten met CBD/THC staat nog in de kinderschoenen. Tijdens de research voor dit artikel vonden wij slecht één onderzoek in deze categorie waarvan de resultaten inmiddels zijn gepubliceerd:

THC bij de bestrijding van een hersentumor http://www.nature.com/bjc/journal/v95/n2/abs/6603236a.html

Multiple Sclerose (MS)

Er bestaat veel onderzoek naar de mogelijkheden van medicinale cannabis voor de behandeling Multiple Sclerose. Vooral die onderzoeken waarbij CBD/THC-combinaties worden gebruikt, lijken veelbelovend.

CBD/THC-combinatie helpt tegen symptomen MS http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/1352458504ms1082oa

Medicinale cannabis vermindert spasmen en verbetert mobiliteit http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/1352458504ms1048oa

CBD/THC-combinatie vermindert pijn en verbetert de nachtrust http://www.neurology.org/content/65/6/812.short

CBD/THC-spray effectieven tegen symptomen van MS https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26608223

Tegelijk zijn er ook veel wetenschappelijke onderzoeken die minder positieve resultaten laten zien met betrekking tot het gebruik van cannabinoïden voor de behandeling van Multiple Sclerose. Een groep wetenschappers uit Chili heeft de resultaten van 35 medische onderzoeken met elkaar vergeleken:

Zijn cannabinoïden effectief bij MS? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28306712

Parkinson

Er bestaat vrij veel onderzoek naar de rol van het endocannabinoïdesysteem in relatie tot Parkinson. Het betreft hier voornamelijk laboratoriumonderzoek en onderzoek met proefdieren. Een aantal interessante onderzoeken zijn:

Cannabis-receptor GPR55 kan rol spelen tegengaan Parkinson https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28807673

Cannabis-receptor CB2 kan rol spelen bij afremmen Parkinson https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27317300

Cannabis-receptor CB2 kan rol spelen bij afremmen Parkinson https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25863279

THC mogelijk effectief bij Parkinson https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18222654

THC mogelijk effectief bij afremmen Parkinson https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15837565

Aan de andere kant is onderzoek met patiëntgroepen schaars. Wij hebben tijdens de research voor dit artikel één onderzoek kunnen vinden:

CBD verbetert leven van Parkinson-patiënten https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25237116

Meer wetenschappelijk onderzoek met patiëntgroepen is nodig om tot meer definitieve conclusies te kunnen met betrekking tot de effectiviteit van cannabinoïden bij de behandeling van Parkinson.

Pijn

Dat cannabis een effectieve pijnstiller is, is al eeuwen bekend. Echter serieus wetenschappelijk onderzoek naar CBD, THC en andere cannabinoïden in relatie tot pijnverlichting is van veel recenter datum. Dit zijn een aantal interessante onderzoeken:

CBD kan werken tegen ontstekingspijn https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22585736

CBD kan werken tegen ontstekingspijn bij o.a. artritis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26517407

THC/CBD-spray effectief tegen chronische pijn https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24420962

THC/CBD-spray ook effectief op langere termijn https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25270679

THC/CBD-spray effectief bij pijnverlichting voor kankerpatiënten https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23141881

CBD effectieve pijnstiller voor MS-patiënten https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16186518

Cannabisproducten effectief tegen pijn https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15096238

CBD/THC-combinatie ook effectief op langere termijn https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18035205

Cannabis als aanvulling op opiaten https://www.ucsf.edu/news/2011/12/11077/ucsf-study-finds-medical-marijuana-could-help-patients-reduce-pain-opiates

Psoriasis

Er bestaat weinig medisch onderzoek naar de mogelijkheden van wietolie en andere vormen van medicinale cannabis voor de behandeling van psoriasis. Enkele interessante onderzoeken zijn:

CBD, THC en andere cannabinoïden mogelijk effectief bij behandeling psoriasis http://www.jdsjournal.com/article/S0923-1811(06)00315-X/abstract

Cannabinoïden mogelijk effectief bij de behandeling van psoriasis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157480

Reuma en reumatische aandoeningen

Er bestaan verschillende vormen van reuma zoals artritis, artrose en fibromyalgie. Enkele interessante onderzoeken over het gebruik van cannabinoïden bij reuma en reumatische aandoeningen zijn:

Cannabis-receptor CB2R speelt rol bij vermindering zwelling en pijn bij Artritis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25601571

Synthetische cannabinoïde WIN vermindert pijn bij Artritis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27158245

Cannabinoïden mogelijk effectief voor de behandeling van Artrose https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28861474

Cannabis effectief tegen symptomen fibromyalgie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21533029

Fibromyalgie mogelijk veroorzaakt door slecht functioneren endocannabinoïdesysteem https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15159679

Cannabis kan nuttig zijn voor reumapatiënten https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16282192\

Tourette

Er bestaat weinig medisch wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van wietolie en andere vormen van medicinale cannabis voor de behandeling van Tourette. Enkele interessante onderzoeken zijn:

Case studie: Behandeling met THC bij 15-jarige jongen met Tourette https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20520294

THC vermindert tics bij mensen met Tourette https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12716250

Back To Top