Skip to content
Tourette en wietolie

Wietolie en tourette

Wietolie en Tourette

Wietolie (ook wel cannabisolie genoemd) kan helpen bij het onderdrukken van motorische en verbale tics die samenhangen met het Syndroom van Gilles de la Tourette.

Hoe werkt wietolie bij Tourette?

Omdat Tourette een neurologische aandoening is met een motorische uitingsvorm, werkt een combinatie van cannabisolie met CBD en cannabisolie met THC het meeste effectief. Dit zullen wij hieronder toelichten.

Tourette is een neurologische aandoening die zich vooral op een motorische manier uit, namelijk door middel van tics. Voorbeelden van motorische tics zijn:

*knipperen met de ogen
*schouders optrekken
*wegdraaien van de ogen
*een grimas trekken
*optrekken van de neus
*snel schudden met het hoofd

Daarnaast kunnen patiënten met Tourette ook last hebben van verbale tics, zoals:

*sisgeluiden
*kuchen
*keel schrapen
*klakken met de tong
*vloeken en/of het uiten van scheld- en schuttingwoorden (coprolalie)

Hoewel het Syndroom van Gilles de la Tourette bij het grote publiek vooral bekend is vanwege die laatste tic, is coprolalie een vrij zeldzame vorm van Tourette. De meeste patiënten met Tourette hebben vooral last van motorische tics of van de minder extreme verbale tics zoals keel schrapen, kuchen en klakken met de tong.

Nu is het zo dat CBD-olie bij patiënten met Tourettesyndroom een gunstige werking kan hebben, omdat de werkende stof cannabidiol (CBD) de spieren ontspant. Hierdoor kan CBD-olie ervoor zorgen dat de intensiteit en de frequentie van de motorische tics afneemt.

Wietolie op basis van tetrahydrocannabinol (THC) werkt juist wel op het zenuwstelsel en in de hersenen. Het gebruik van enkele druppels THC-olie kan rust brengen in het hoofd van een patiënt met Tourette. Door deze geestelijke rust neemt de frequentie af van zowel motorische als verbale tics.

Werking wietolie bij Tourette wetenschappelijk bewezen?

Er bestaan verschillende wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot medicinale cannabis in relatie tot het Syndroom van Gilles de la Tourette. Het betreft medische onderzoeken op beperkte schaal, maar de resultaten zijn over het algemeen positief. Wij geven hieronder enkele voorbeelden:

1.Onderzoekers van de Medizinischen Hochschule Hannover hebben de werking van THC onderzocht bij 24 patiënten met het Tourettesyndroom. De onderzoekers concluderen dat THC een effectief middel is voor de behandeling van tics en de onderzoekers constateren geen noemenswaardige bijwerkingen. Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12716250

2.Wetenschappers van de universiteiten van Hamburg, Dresden en Göttingen hebben de werking van THC onderzocht bij een 15-jarige jongen die niet alleen lijdt aan het Tourettesyndroom maar ook is gediagnosticeerd met ADHD. Andere behandelmethoden hadden bij de jongen niet tot positieve resultaten geleid. THC bleek wel te werken tegen de symptomen van Tourette. De onderzoekers concluderen dat THC een goed alternatief geneesmiddel kan zijn voor patiënten met een ernstige vorm van het Syndroom van Gilles de la Tourette en bij wie andere behandelmethoden niet tot positieve resultaten hebben geleid. Omdat de onderzoekers hun conclusie hebben getrokken op basis van één patiënt, geven zij aan dat meer onderzoek nodig is om tot meer definitieve conclusies te komen. Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20520294

3.Onderzoekers van de Touranga Hospital in Nieuw-Zeeland hebben een patiënt met een ernstige vorm van Tourettesyndroom behandeld met het geneesmiddel Sativex. Het geneesmiddel Sativex is een mondspray met een lichte concentratie THC en CBD. Waar andere behandelmethoden bij de patiënt niet tot verbetering hebben geleid, zagen de onderzoekers bij de behandeling met Sativex wel een significante verbetering. Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27558217

Patiëntverhaal wietolie en Tourettesyndroom

Onder het kopje ‘Werking wietolie bij Tourette wetenschappelijk bewezen?’ kunt u twee wetenschappelijk onderzochte patiëntverhalen lezen, maar natuurlijk zijn er meer patiënten met Tourette die profijt hebben van wietolie en graag hun verhaal delen. Eén van hen is Lex. In twee filmpjes op YouTube vertelt hij dat hij soms wel in één uur meer dan 400 tics heeft. Een half uur na inname van enkele druppels THC-olie en CBD-olie waren de tics vrijwel volledig verdwenen en voelt hij zich veel rustiger en meer ontspannen.

Back To Top