Skip to content
Wietolie en kanker

Wietolie en kanker

Wietolie en kanker

Zowel binnen patiëntforums als binnen de wereld van de medicinale cannabis is het onderwerp wietolie en kanker een gevoelig onderwerp. Tegelijk is het een hot issue omdat er concrete aanwijzingen bestaan dat wietolie misschien een bijdrage zou kunnen leveren bij de genezing van bepaalde soorten kanker. In dit artikel zetten wij kort de beschikbare feiten op een rij.

Kan wietolie kanker genezen?

Om maar meteen met de hamvraag te beginnen:  Kan wietolie kanker genezen? Omdat wij geen valse hoop willen kweken, kunnen wij op dit moment nog geen eenduidig antwoord geven op deze vraag. Dit zullen wij hieronder toelichten.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat bepaalde cannabinoïden kankercellen kunnen doden. Verder is er ook wetenschappelijk onderzoek verricht met proefdieren met vergelijkbare resultaten.[i]

Echter uit deze positieve resultaten in laboratoria en met proefdieren mogen wij niet zondermeer concluderen dat wietolie ook zou kunnen werken bij de bestrijding van kanker bij patiënten. Er is namelijk nog onvoldoende medisch onderzoek verricht met patiëntgroepen om hier wat zinnigs over te roepen. Tijdens onze research voor dit artikel konden wij slecht één wetenschappelijk onderzoek vinden over het gebruik van medicinale cannabis bij een beperkte groep kankerpatiënten[ii].

Ten tweede bestaan er veel verschillende soorten kanker. Slechts voor een aantal typen kankercellen is wetenschappelijk onderzoek verricht in laboratoria en met proefdieren. Voor onder andere borstkanker[iii], prostaatkanker[iv] en longkanker[v] laten deze onderzoeken positieve resultaten zien. Echter ook voor deze typen kanker is nog onvoldoende medisch onderzoek verricht met patiënten om zomaar de sprong te maken naar de reguliere medische praktijk.

Patiëntverhalen

Wel bestaan er patiëntverhalen van mensen die beweren van kanker te zijn genezen dankzij het gebruik van wietolie.

Een bekend voorbeeld is de internetdocumentaire Run From The Cure van de Canadees Rick Simpson. In deze documentaire komen verschillende personen aan het woord die zeggen van kanker te zijn genezen dankzij het gebruik van wietolie.

Tijdens het bekijken van de video, moet je er wel rekening mee houden dat de documentaire vooral is bedoeld als pamflet voor het gebruik van wietolie bij de bestrijding van kanker. Om die reden is de informatie sterk gekleurd. Verder zie je in de video de onverdunde vorm van wietolie. Wij zijn geen voorstander van onverdunde wietolie, omdat de dosering lastig is.

Een Nederlands voorbeeld is het verhaal van Monique. In een video op YouTube vertelt Monique hoe zij dankzij wietolie genas van darmkanker. Zij gebruikte hiervoor verdunde THC-olie. Toen zij begon met wietolie raakte zij al high van twee druppels verdunde THC-olie. Door over een langere periode de dosering stapsgewijs te verhogen, kon zij op gegeven moment zelfs 20 druppels per dag innemen zonder high te worden.

Uit de verschillende patiëntverhalen die wij als research voor dit artikel hebben bekeken, kunnen wij in ieder geval wel afleiden dat een vrij hoge dosering wietolie nodig is om een potentieel helende werking te hebben bij de bestrijding van kanker.

Het risico van patiëntverhalen is wel het anekdotische karakter. Als wietolie tegen kanker lijkt te werken bij één patiënt wil dat nog niet zeggen dat dit voor iedereen zo is. In dat opzichte bestaat er weinig verschil tussen wietolie en veel andere behandelmethoden. Bij kanker is het nu eenmaal zo, dat er vrijwel nooit een garantie op genezing valt af te geven.

Wietolie bij symptoombestrijding

Waar wij bij wietolie in relatie tot de genezing van kanker geen boude uitspraken durven te doen, ligt dit anders bij het gebruik van wietolie voor de bestrijding van symptomen. De pijnstillende werking van cannabis is vrij algemeen bekend en erkend (zie ook Wietolie tegen pijn).

Advies

Wanneer je zelf kanker hebt en je overweegt om wietolie te gaan gebruiken, dan is het wel verstandig om dit vooraf met je dokter bespreken. Al was het maar zodat hij of zij op de hoogte is van je plannen. Je mag er namelijk van uitgaan dat jouw arts het beste met jou voorheeft met betrekking tot je gezondheid.

Wil je wietolie gebruiken ter bestrijding van kanker, dan willen wij je nadrukkelijk adviseren om dit niet alleen met jouw dokter te overleggen, maar ook om contact op te nemen met de Stichting Mediwiet. Deze stichting kan je helpen bij het eerste gebruikt van wietolie en bij het vinden van de juiste dosering.

Wanneer je wietolie voornamelijk wilt gaan gebruiken als pijnstiller, dan volstaat dat jij je dokter hierover informeert.

[i] https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq/#link/_13

[ii] http://www.nature.com/bjc/journal/v95/n2/abs/6603236a.html

[iii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20859676

[iv] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22594963

[iv] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198381?dopt=Abstract

Back To Top