Skip to content
Welk CBD-percentage

Welk CBD-percentage

Welk percentage CBD heb ik nodig?

Er bestaan zeer veel verschillende CBD-oliën. Een van de belangrijkste factoren voor een juiste keuze is het percentage CBD in de wietolie. Onderstaande tabel geeft een indicatie welk percentage CBD wordt geadviseerd in welke situatie.

Welk CBD-percentage

Wat wij in bovenstaande tabel hebben aangegeven, moet je zien als globale indicaties. Ieder mens is immers anders. Daarom kan het zo zijn dat jij, in jouw specifieke situatie, baat hebt bij een sterkere of lichtere CBD-olie dan bovenstaande tabel aangeeft. Dit is een kwestie van uitproberen. 

Verder hebben wij niet alle ziektes en kwalen in de tabel opgenomen omdat bij sommige medische aandoeningen waarschijnlijk alleen wietolie met THC effectief is (bijv. Glaucoom). In de tabel op de paginaWelk CBD-product heb ik nodig‘? hebben wij wel THC-olie als alternatief opgenomen. 

Verder zijn er veel medische aandoeningen waarover überhaupt nog onvoldoende bekend in hoeverre CBD of THC effectief is. Daar kunnen wij dus al helemaal geen informatie over geven. 

Disclaimer 

Disclaimer – Bovenstaande tabel hebben wij naar beste eer en geweten samengesteld op basis van publiek beschikbare gegevens van wetenschappelijk onderzoek en op basis van gebruikersgetuigenissen. Deze gegevens zijn om twee redenen beperkt:

· Het wetenschappelijk onderzoek van het gebruik van CBD staat bij een flink aantal medische aandoeningen nog in de kinderschoenen. Toekomstig onderzoek kan daarom tot gewijzigde inzichten leiden.

· Het nadeel van gebruikersgetuigenissen is het anekdotische karakter. Dat CBD-olie met een bepaald percentage voor één iemand effectief is, wil niet zeggen dat dit voor iedereen zo geldt.

Aan bovenstaande tabel kunnen daarom geen rechten worden verbonden. Desondanks hopen wij dat de tabel jou zal helpen bij jouw keuze van de juiste CBD-olie.

Back To Top