Skip to content
Vergoeding cannabisolie door zorgverzekeraar in België

Vergoeding cannabisolie door zorgverzekeraar in België

Vergoeding cannabisolie Belgische zorgverzekeraar

Sinds maart 2016 is medicinale cannabis te koop in België. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block hakte de knoop door in 2015. Medicinale cannabis is onder strikte voorwaarden verkrijgbaar. Een recept wordt alleen afgegeven indien het gaat om een therapeutische indicatie ter behandeling van ernstige of matige spasticiteit bij volwassenen als gevolg van MS. De patiënten mogen het alleen gebruiken als reguliere medicijnen niet werken. Na een testperiode en indien een klinische verbetering waarneembaar is, mogen deze patiënten het middel blijven gebruiken. Bovendien betreft het hier enkel het middel Sativex: een medicijn op basis van cannabis.

Sativex

Het middel Sativex bestaat uit onder ander twee cannabisextracten: THC en CBD. Sativex is goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Sativex kan zowel in een ziekenhuisapotheek als een voor het publiek opengestelde apotheek (officina) worden afgehaald. RIVIZ (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) is de openbare instelling in België van sociale zekerheid. Het RIVIZ organiseert, beheert en controleert de verplichte verzekeringen voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Om een terugbetaling van Sativex te krijgen door RIVIZ moet een patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen. In eerste instantie dient het recept te worden voorgeschreven door een neuroloog. De neuroloog doet dit op basis van de volgende indicatie: behandeling van therapieresistente spasmen bij patiënten met MS. Dit is de enige goedgekeurde indicatie voor Sativex in België. Het voorschrijven van Sativex is enkel mogelijk als alle huidige therapeutische mogelijkheden al geprobeerd zijn en onvoldoende werken of de patiënt kan de middelen niet verdragen. Het middel dient tot slot te worden afgegeven door een ziekenhuisapotheek. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, komt een patiënt in aanmerking voor een vergoeding. Indien Sativex in een officina wordt afgehaald, dan komt de patiënt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Evaluatie na 3 jaar

Het middel Sativex is tijdelijk vergoedbaar. Het is ingeschreven in de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Na een periode van 3 jaar wordt de vergoeding geëvalueerd door RIVIZ. Er zal worden gekeken naar nieuw wetenschappelijk bewijs en op basis daarvan wordt de regeling omtrent de terugbetaling eventueel aangepast.

Op dit moment zijn er geen andere indicaties goedgekeurd voor het gebruik van Sativex, zoals bijvoorbeeld ter behandeling van pijnklachten. Momenteel wordt er onderzoek verricht naar het pijnstillend effect van Sativex. Het is echter aan de vergunninghouder van het middel om een dossier bij het FAGG in te dienen om een uitbreiding van indicatie aan te vragen. Het FAGG zal dan het dossier evalueren en analyseren. Vervolgens beoordelen zij of de uitbreiding van indicatie kan worden toegekend. Wellicht dat in de toekomst medicinale cannabis breder inzetbaar wordt.

Back To Top