Skip to content
Veelgestelde vragen cannabisolie

Veelgestelde vragen cannabisolie

Veelgestelde vragen

1. Wat is medicinale cannabis?

Medicinale cannabis verwijst naar het gebruik van cannabis als medicijn. De cannabis is afkomstig van de Cannabis Sativa of Cannabis Indica plant. Medicinale cannabis kan uit de bloemtoppen, bladeren en harsen van de plant worden geproduceerd. De plant bevat meer dan 85 chemische stoffen, genaamd cannabinoïden. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) zijn op dit moment de meest bestudeerde cannabinoïden voor medisch gebruik. De samenstelling en sterkte van de cannabisolie zijn afhankelijk van de variëtiteit.

2. Waarvoor wordt medicinale cannabisolie gebruikt?

De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken verricht naar de werking van medicinale cannabisolie. Uit klinisch bewijs is gebleken dat medicinale cannabis de symptomen van verschillende aandoeningen kan verminderen. Wanneer reguliere behandelingen niet werken of gepaard gaan met veel bijwerkingen, kan medicinale cannabisolie worden geprobeerd. Tot op heden is aangetoond dat medicinale cannabisolie effectief is bij de volgende aandoeningen:

·         Chronische pijn (neurogenisch van aard)

·         Spacticiteit in combinatie met pijn (zoal multiple sclerose)

·         Syndroom van Gilles de la Tourette

·         Epilepsie

·         Misselijkheid en braken door chemo- of radiotherapie bij kanker

·         HIV-combinatietherapie

·         Palliatief bij kanker en aids om o.a. de eetlust op te wekken

·         Therapieresistent glaucoom

Echter zijn dit niet de enige ziektebeelden waarbij medicinale cannabis verlichting kan bieden. Uit kleinschalige onderzoeken is gebleken dat cannabisolie bij meerdere aandoeningen effectief is, zoals: ADHD, PTSS, Parkinson, Ziekte van Crohn, reuma, Alzheimer, fibromyalgie en meer. De onderzoeken zijn nog in volle gang ter onderbouwing van de werking van medicinale cannabisolie.

3. Hoe kunt u medicinale cannabisolie gebruiken?

Medicinale cannabisolie kan met een pipet eenvoudig onder de tong worden gedruppeld. Dit is tevens veruit de meest effectieve wijze van inname ter behandeling van ziektes en kwalen. Het is van belang om met een lage dosering te starten en dit geleidelijk te verhogen. Zo wordt het risico op bijwerkingen minimaal. Over het algemeen worden 3 à 4 druppels per dag goed verdragen, maar dit is per persoon anders. Hanteer het volgende opbouwschema bij het gebruik van medicinale cannabisolie:

Dag 1-2: 2-3 maal daags 1 druppel

Dag 3-4: 2-3 maal daags 2 druppels

Dag 5-6: 2-3 maal daags 3 druppels

Dag 7-8: 2-3 maal daags 4 druppels

Dag 9 en verder: overleg met uw arts.

4. Wanneer mag u geen medicinale cannabisolie gebruiken en waar moet u op letten?

·         Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik geen medicinale cannabisolie tijdens de zwangerschap. De werkzame bestanddelen van de cannabisolie kunnen via de bloedbaan het ongeboren kind bereiken. Er is aangetoond dat het gebruik van cannabisolie tijdens de zwangerschap kan leiden tot een groeiachterstand. Ook dient medicinale cannabisolie vermeden te worden tijdens borstvoeding. De cannabinoïden worden via de moedermelk doorgegeven aan de baby.

·         Rijvaardigheid en machines bedienen

Door cannabisolie (met THC) kan de rijvaardigheid beïnvloed worden. Het reactie- en concentratievermogen verminderd. Zowel het bedienen van machines en deelnemen aan het verkeer is bij dagelijks gebruik van cannabisolie de eerste 2 weken niet toegestaan. Bij incidenteel gebruik dient er 15uur gewacht te worden na inname, alvorens er aan het verkeer deel genomen kan worden.

·         Alcohol en cannabisolie

Vermijd het gebruik van alcohol naast cannabisolie. Deze middelen versterken elkaars werking.

5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Medicinale cannabisolie gaat gepaard met relatief weinig bijwerkingen. De bijwerkingen treden meestal op bij hoge doseringen en verdwijnen na enkele uren weer. De genoemde bijwerkingen gelden voor medicinale cannabisolie met THC. Over de bijwerkingen van CBD-olie is nog niet veel bekend, maar CBD-olie zal niet leiden tot een ‘high’-gevoel.

Regelmatig: ‘High’-gevoel of stoned. Dit is een psychisch effect van cannabis, waarbij er sprake is van een lacherig en opgewekt gevoel. Ook kunnen zintuigelijke waarnemeningen tijdelijk veranderen, waarbij men zich loom en ontspannen door voelt.

Soms: Hoge doseringen THC-olie kunnen negatieve gevoelens opwekken zoals, angstgevoelens, rusteloosheid en paniekaanvallen. Daarnaast kunnen bestaande psychotische stoornissen verergeren. De gebruiker kan verward raken en hevige angst- en paniekaanvallen krijgen.

Zelden: Hartkloppingen en verhoogde bloeddruk. Cannabis laat de hartslag en bloeddruk eerst stijgen en daarna dalen. Er kan een plotselinge bloeddrukdaling ontstaan. Voor mensen met hartproblemen kan dit gevaarlijk zijn. Een overdosis THC kan ook misselijkheid en duizeligheid veroorzaken.

Zeer zelden: Langdurig gebruik van medicinale cannabisolie kan leiden tot verslaving. Indien u stopt met het gebruik van de cannabisolie, dan kunnen er ontwenningsverschijnselen ontstaan, zoals slapeloosheid, prikkelbaarheid en misselijkheid.

6. Mag ik medicinale cannabisolie gebruiken naast andere medicijnen?

In sommige gevallen kan er wisselwerking optreden. Cannabisolie kan de werking van geneesmiddelen verminderen of versterken. De kans op negatieve bijwerkingen is dan groot. Vermijd het gebruik van cannabisolie in combinatie met geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen. Op de verpakking van deze middelen is een gele waarschuwingssticker geplaatst. Overleg samen met uw arts of medicinale cannabisolie samen met uw medicijnen gebruikt mag worden.

7. Hoe bewaart u medicinale cannabisolie?

Bewaar medicinale cannabisolie op een donkere koele plek, bij voorkeur in de koelkast tussen 2 en 8 graden. Pure onverdunde cannabisolie blijft jaren goed, doordat de bederfelijke bestanddelen zoals vocht en plantresten verwijderd zijn. Wanneer er sprake is van een verdunde cannabisolie, dan geldt de houdbaarheid van het verdunningsmiddel.

Back To Top