Skip to content
Migraine en cannabisolie

Migraine

Migraine

Migraine is een zware vorm van hoofdpijn waar veel mensen aan lijden. Op dit moment hebben meer dan 2 miljoen Nederlanders last van deze aandoening. Medicijnen tegen migraine verminderen de pijn en de frequentie van de aanvallen. Helaas leiden veel van deze medicijnen tot vervelende bijwerkingen. Medische cannabisolie kan zowel de pijn als de frequentie van de migraine aanvallen verminderen, zonder de vele bijwerkingen die gepaard gaan met conventionele medicijnen. Er zijn onderzoeken gedaan naar de effecten van cannabis bij migraine. Alvorens we daarop in gaan, staan we stil bij wat migraine is.

Wat is migraine?

Migaine is een hersenaandoening waarbij sprake is van een heftige bonzende hoofdpijn. De hoofdpijn zit meestal aan één kant van het hoofd en komt in aanvallen voor. Een aanval kan grofweg 4 tot 72 uur duren. Andere kenmerken van migraine zijn misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid. De meeste aanvallen komen voor in de leeftijd van 25 jaar tot 55 jaar. Migraine komt vaker voor bij vrouwen, vermoedelijk heeft dit te maken met het vrouwelijk hormoon oestrogeen. Tussen de aanvallen door voelen de meeste mensen zich goed. Migraine is opgedeeld in vier fasen:

De waarschuwingsfase: Voordat de andere symptomen beginnen, worden sommige patiënten gewaarschuwd. Tekenen in deze fase zijn stemmingswisselingen, overgevoeligheid voor prikkels, verstoorde slaap en trek hebben in bepaalde voedingsmiddelen.

De aurafase: Ruim 15 procent van de mensen met migraine krijgt vlak voor een aanval auraverschijnselen. Deze fase kan 5 tot 60 minuten duren. De meestvoorkomende verschijnselen zijn het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtvelduitval en tintelingen of verdoofd gevoel in een arm, been of het gezicht.

De hoofpijnfase: De meest zware fase van migraine is de hoofdpijnfase. Deze fase kan tot 72 uur duren en kenmerkt zich door heftige, meestal kloppende hoofdpijn. Meestal gaat dit gepaard met misselijkheid of overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

De herstelfase: Deze fase kan een patiënt zich vermoeid, prikkelbaar en teneergeslagen voelen. Volledige herstelling kan één tot twee dagen duren.

Hoewel de oorzaak van migraine onbekend is, zijn artsen van mening dat erfelijkheid een rol speelt en dat bepaalde prikkels een initiërende rol hebben. Van degenen die last hebben van migraine, komt deze aandoening bij 90 procent voor in de familie. Hoewel omgevingsfactoren geen oorzaak zijn van migraine, spelen ze absoluut een rol bij het ontstaan van deze heftige hoofdpijn. Denk hierbij aan bepaalde soorten voedsel, additieven zoals kunstmatige zoetstoffen, alcoholische en cafeïnehoudende dranken, spanning, medicijnen, lichaamsbeweging en verandering in het slaappatroon.

De meest voorkomende behandeling van migraine is het gebruik van medicijnen. Er zijn twee categorieën van medicatie: pijnstillende en preventieve. Patiënten kunnen kiezen tussen deze medicijnen op basis van de ernst en frequentie van de aanvallen. Helaas zijn er verschillende risico’s verbonden aan de meest gebruikte middelen tegen migraine. Pijnstillende middelen zoals ibuprofen, kunnen bij langdurig gebruik maagzweren en –bloedingen veroorzaken. Bovendien kunnen deze middelen bij gebruik in hoge doses voor een lang periode averechts werken en juist migraine veroorzaken. Andere medicijnen gericht op het reguleren van serotinine in de hersenen, kunnen bij een overdosis zelfs levensgevaarlijk zijn.

Cannabisolie en migraine

Onderzoekers zijn constant op zoek naar nieuwe middelen om migraine te behandelen. Sommige onderzoekers zien cannabisolie als een potentieel alternatief middel tegen migraine. Nu er steeds meer aandacht is voor de geneeskrachtige eigenschappen van cannabis, zijn er gerichte studies verricht naar de mogelijkheden van het gebruik van cannabisolie ter behandeling van de symptomen van migraine. Tetrahydrocannabinol of THC is een pschychoactieve cannabinoïde met pijn verlichtende werking dat verschillende helende vermogens heeft bij verschillende aandoeningen, één daarvan is migraine.

Na een studie gepubliceerd in het tijdschrift Pharmacotherapie, is er positief bewijs dat cannabis de frequentie van migraine verminderd. Dit onderzoek vond plaats van 2010 tot en met 2014  en de resultaten zijn overtuigend. Van de 121 onderzochte patiënten, zeiden 103 patiënten dat de migraine aanvallen minder voorkwamen en 15 patiënten gaven aan dat er geen verschil was in frequentie en ernst van de migraine. Slechts 3 patiënten zeiden dat ze vaker migraineaanvallen kregen. De wijze van inname bestond uit het inhaleren of slikken van de cannabis. De auteur van de studie, Danielle Rhyne, vertelde dat sommige patiënten opmerkelijke resultaten behaalden. Bij sommige patiënten reduceerden de migraineaanvallen van 15 maal per maand, tot één of tweemaal per maand.

Een ander studie, gepubliceerd in The Journal of Headache and Pain, onderzocht of het endocannabinoïdesysteem een rol speelt bij migraine. In dit diermodel, kregen ratten geleidelijk nitroglycerine toegediend, die leiden tot migraineaanvallen. Vervolgens werden ze na 4 uur behandeld met een signaalstof die de CB2-receptoren activeert. Nadat de CB2-receptoren geactiveerd werden, daalden de migraineaanvallen aanzienlijk. De resultaten van dit onderzoek suggereren ook dat een disfunctie van het endocannabinoïdesysteem kan bijdragen aan de ontwikkeling van migraine. Onderzoekers kwamen vervolgens tot de conclusie dat de activering van de CB1 en CB2-receptoren dit disfunctioneren wegwerken en bruikbaar zijn bij de behandeling van migraine.

Back To Top