Skip to content
Medicinale wiet

Medicinale wiet

Vormen van medicinale wiet

Medicinale wiet is het gebruik van stoffen uit de cannabisplant, zoals THC en CBD, voor medicinale doeleinden. Er zijn verschillende manieren waarop patiënten de genoemde stoffen uit de cannabisplant (cannabinoïden) kunnen innemen.

Hieronder behandelen wij de meest gangbare vormen van medicinale wiet:

*Wietolie: (CBD-olie / THC-olie)
*De 5 B’s: (Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en Bedrolite)
*Pharmaceutische middelen: (Marinol / Sativex)
*Nederwiet

Wietolie

Wietolie is op dit moment een van de meest populaire vormen van medicinale wiet. Er bestaan twee vormen van wietolie:

·         CBD-olie:
Wietolie met een hoge concentratie Cannabidiol (CBD) en geen THC of een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid THC.

·         THC-olie:
Wietolie met een hoge concentratie Tetrahydrocannabinol (THC) en geen CBD of een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid CBD.

Het gebruik van wietolie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Dit komt omdat wietolie een aantal belangrijke voordelen kent ten opzichte van andere vormen van medicinale cannabis:

·         Dosering:
Wietolie is heel goed te doseren. Door een druppel meer of minder in te nemen, kan je vrij exact bepalen hoeveel THC of CBD jouw lichaam binnenkrijgt.

·         Goedkoop:
Wietolie is een natuurproduct waar geen octrooi op zit. Wietolie wordt daarom ook niet geproduceerd door de pharmaceutische industrie. Wietolie is daarom relatief goedkoop.

·         Snel effect:
Wietolie werkt verrassend snel. Patiënten merken meestal al binnen een half uur tot een uur een positief effect van de ingenomen wietolie.

·         Controleerbare kwaliteit:
De zuiverheid en kwaliteit van wietolie is heel goed te testen. In onze webshop verkopen wij alleen wietolie van de hoogste kwaliteit.

De 5 B’s

Met de 5 B’s bedoelen wij Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en Bedrolite. Deze middelen worden geproduceerd door het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Het BMC is de enige door de Nederlandse overheid erkende producent van medicinale cannabis. De middelen van het BMC zijn alleen op recept verkrijgbaar.

Het verschil tussen de 5 B’s zit hem in de verschillende concentraties THC en CBD (zie tabel).

Tabel medicinale wiet

Bedrocan en Bedrobinol worden geleverd als gedroogde bloemtoppen. Bij Bediol en Bedica zijn de bloemtoppen vermalen tot een granulaat. M.a.w. eigenlijk gaat het hier gewoon om Nederwiet die door de overheid is geproduceerd.

Voordeel van door het BMC geproduceerde wiet is de stabiele kwaliteit. Volgens een brochure van de Rijksoverheid teelt het BMC de cannabis onder gestandaardiseerde omstandigheden. Daarnaast test het BMC de cannabis op afwezigheid van pesticiden, schimmels, zware metalen, bacteriën en andere ongewenste toevoegingen.

Het BMC adviseert om thee te zetten van de bloemtoppen of het granulaat. Een andere mogelijkheid is inhalatie na verdamping. Deze manieren van innemen zijn natuurlijk beter dan roken, maar met thee of inhalatie blijft het lastig om precies te bepalen hoeveel THC of CBD je binnenkrijgt. Bij wietolie is de dosering veel exacter te bepalen.

Pharmaceutische middelen

De trend van medicinale cannabis is ook de pharmaceutische industrie niet ontgaan. Er zijn verschillende medicijnen in omloop waarbij een cannabinoïde het hoofdbestanddeel is. Het gaat dan meestal om de cannabinoïde THC of een synthetische variant van deze stof.

De meeste medicijnen met cannabinoïden zijn nog niet door overheidsinstanties erkend als regulier medicijn. Daarom beperken wij hier tot twee medicijnen die wel een relatief brede acceptatie kennen.

*Marinol – Marinol is een medicijn dat Synthetic Delta 9 THC bevat. Het eerste land waar dit medicijn legaal verkrijgbaar was, was de Verenigde Staten van Amerika. Al in 1985 mochten artsen in zeer specifieke situaties dit medicijn bij ernstig zieke patiënten toedienen. In de jaren daarna werd het mogelijk om het medicijn in meer medische situaties voor te schrijven.

Nog later erkenden enkele andere landen Marinol als een toegestaan medicijn bij enkele bij naam genoemde medische aandoeningen. In Denemarken wordt Marinol gebruik bij multiple sclerose en in Canada wordt het medicijn gebruikt om bij AIDS-patiënten de eetlust op te wekken en om overgeven tegen te gaan bij kankerpatiënten die een chemokuur volgen.

De status van Marinol in Nederland is niet helemaal duidelijk. Enerzijds is het medicijn niet legaal te koop in Nederland, maar anderzijds kunnen artsen Marinol wel voorschrijven.

*Sativex – Sativex is een mondspray dat THC én CBD bevat. In tegenstelling tot Marinol gebruikt de producent van Sativex géén synthetisch THC. In Sativex zit het echte, natuurlijke THC en CBD uit de cannabisplant.

Het eerste land waar Sativex legaal verkrijgbaar was, was het Verenigd Koninkrijk. Sinds 21 juni 2010 is Sativex in het VK legaal te koop. Andere landen volgden snel: Spanje op 28 juli 2010, Canada op 31 augustus 2010, Tjechië op 15 april 2011, Denemarken op 8 juni 2011, Duitsland op 4 juli 2011 etc.

Echter net als bij Marinol lijkt Nederland bij Sativex achter de feiten aan te lopen. Het medicijn is niet legaal te koop, maar artsen mogen Sativex wel uitschrijven. Patiënten moeten dan naar Duitsland rijden om aldaar bij een Duitse apotheker het medicijn op te halen en af te rekenen.

Nederwiet

Het blijkt dat een belangrijk deel van de coffeeshopbezoekers marihuana roken omdat zij dan beter slapen, minder pijn hebben, gelukkiger zijn etc. M.a.w. deze mensen gebruiken Nederwiet als medicijn tegen slapeloosheid, chronische pijn, depressie etc.

Een joint roken heeft echter enkele belangrijke nadelen ten opzichte van ander vormen van medicinale cannabis:

·         Roken schaadt de gezondheid

·         De hoeveelheid THC en CBD die je binnenkrijgt, is moeilijk te doseren.

·         Cannabisproducten die te koop worden aangeboden in de coffeeshop zijn gericht op een specifieke high en niet op het maximaliseren van de medicinale werking.

·         De kwaliteit van de wiet kan sterk per coffeeshop verschillen.

Toekomst

Wietolie lijkt op dit moment in veel opzichten de best vorm van medicinale wiet. Daarom promoten wij ook het gebruik van wietolie via deze website.

Het zou ons echter niet verbazen als er in de toekomst nog andere vormen van medicinale wiet zullen ontstaan. Wellicht kennen deze nieuwe vormen van medicinale wiet voordelen waar wij nu nog niet aan denken.

Wij juichen dat alleen maar toe. Uiteindelijk gaat er immers om, dat de patiënt kan kiezen voor het middel waarmee hij of zij het meest is geholpen.

Back To Top