Skip to content
Depressie

Depressie

Depressie en het gebruik van cannabisolie

In Nederland krijgt ruim 20 procent van de volwassenen ooit in het leven te maken met een depressie. In deze bijdrage duiken wij in de werking van cannabis bij depressieklachten.

Depressie in top vijf

Depressie staat al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzaker van ziekteverzuim. Een depressie is een aandoening die valt onder “stemmingstoornissen”. Men spreekt van een depressie wanneer er gedurende lange tijd een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten. Het is niet altijd eenvoudig signalen van depressie te herkennen. De twee belangrijkste kenmerken zijn neerslachtige stemmingen en een duidelijk verminderde interesse en plezier in (bijna) alle activiteiten. Naast deze kenmerken geeft depressie ook andere klachten zoals verminderde concentratie, slecht slapen en een traag en moe gevoel. Het kan zijn dat het leven als een te grote last wordt ervaren en zelfs naar de dood verlangt wordt.

Vormen van depressie

Depressie kan worden onderverdeeld in de volgende subtypen:

Depressieve stoornis: Als iemand voor langere tijd somber of neerslachtig is, spreekt men van een depressieve stoornis, ook wel ‘gewone’ depressie genoemd. De periode waarin zich depressieve symptomen voordoen, wordt een depressieve episode genoemd. Indien de episode zich herhaalt spreekt men van een recidiverende depressieve stoornis.

Dysthyme stoornis: Een dysthyme stoornis is een milde vorm van depressie. In de regel is er sprake van een dysthyme stoornis indien tenminste twee symptomen van depressie zich twee jaar of langer voordoen.

Bipolaire stoornis: Een bipolaire stoornis, ook wel manisch depressief genoemd, kenmerkt zich door sterk wisselende stemmingen en activiteit. Periodes van diepe neerslachtigheid worden afgewisseld met periodes van extreme uitbundigheid.

Psychotische depressie: Wanneer naast depressieve gevoelens sprake is van hallucinaties en waanideeën, dan noemt men dit een psychotische depressie.

Postnatale depressie: Postnatale depressie, ook wel postpartum depressie genoemd, is een type depressie die kan voorkomen bij vrouwen die net bevallen zijn. Qua symptomen lijkt de postnatale op de depressieve stoornis. De stoornis treedt op binnen vier maanden na de geboorte van de baby. Ongeveer 10 tot 15% van alle net bevallen vrouwen ontwikkelt een postnatale depressie.

Seizoensgebonden depressie: Indien de depressie alleen in het najaar en/of de winter voorkomt, spreekt men van seizoensgebonden depressie. De meeste mensen met een seizoensgebonden depressie maken hun depressie door in de winter. Seizoensgebonden depressie wordt ook wel herfstdepressie, winterdepressie en voorjaarsmoeheid genoemd.

Depressie heeft niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaat door een combinatie van erfelijkheid, persoonlijke eigenschappen en negatieve ingrijpende gebeurtenissen. Depressie wordt vaak behandelt met antidepressiva, zoals serotinineheropnameremmers (SSRI’s). Zoals alle medicijnen hebben ook deze middelen bijwerkingen. Er kan in het begin van de behandeling sprake zijn van toename van bestaande klachten. Ook kan er slapeloosheid, hoofdpijn en misselijkheid optreden. Daarnaast kunnen deze middelen verslavend zijn. Naast medicatie tegen depressie wordt er ook therapie ingezet zoals lichttherapie en cognitieve gedragstherapie. Dit soort behandelingen kunnen tijdrovend zijn en veel inspanning van de patiënt vragen waardoor het voor sommigen moeilijk vol te houden is.

Mediwiet wint wereldwijd aan terrein

Cannabis is één van de meest gebruikte middelen in de wereld (zowel recreatief als medisch). Tetrahydrocannabinol (THC) is de belangrijkste actieve component van de cannabisplant en het bestanddeel dat verantwoordelijk is voor de geestverruimende effecten van de plant. Cannabidiol (CBD) is de tweede grote actieve stof in de cannabisplant. CBD, anders dan het hoofdbestanddeel THC, is niet geestverruimend.

Cannabisolie en de effecten op depressie

Onderzoek heeft aangetoond dat cannabisolie (CBD olie en THC olie) gebruikt kan worden bij het zoeken naar verlichting van depressieklachten.

Onderzoek heeft aangetoond dat cannabisolie (CBD en THC olie) de depressieve symptomen verbetert door het endocannabinoïde systeem te stimuleren en de ontwikkeling van nieuwe hersencellen (neurogenese) stimuleert, vergelijkbaar met de werking van antidepressiva.

Milde bijwerkingen

Cannabis heeft daarentegen milde bijwerkingen in vergelijking met populaire antidepressiva. Bekende bijwerkingen van antidepressiva (synthetische medicijnen) variëren van fysieke pijn, seksuele disfunctie tot aan mogelijke geboorteafwijkingen bij zwangerschap. De bijwerkingen van cannabis bij depressie zijn relatief gering. Het enige risico bij het gebruik van THC-olie is de kans op een high. Aan CBD-olie zijn, tot zover bekend, geen bijwerkingen verbonden.

Effect CBD olie positief bij behandeling depressie en angststoornis

In een wetenschappelijk artikel geplaatst in het vaktijdschrift CNS & Neurological Disorders, zijn de effecten van CBD bij depressie en angststoornissen onderzocht. Er zijn verschillende dieproeven gedaan en beoordeeld met als conclusie dat CBD naast een angstremmend effect, ook een antidepressief effect heeft. In dit onderzoek werden ratten behandeld met CBD in verschillende doseringen.

Wetenschappers concludeerde bij dit onderzoek dat CBD een nuttige en veelzijdige stof is, alsmede veilig en effectief is, bij gebruik van de juiste dosering.

Mediwiet als zelfmedicatie bij depressie

Hoewel er enige controverse omtrent de rol van cannabis in de geestelijke gezondheidszorg bestaat, is het onwaarschijnlijk dat cannabis zelf bijdraagt aan bepaalde geestesziekten. Als er gekeken wordt naar het aantal mensen dat cannabis gebruikt (velen zijn niet depressief) en dit vergelijken met het aantal mensen dat depressief is (velen gebruiken geen cannabis),  lijkt het waarschijnlijker dat zij die lijden aan een depressie aan zelfmedicatie doen. Cannabis zelf lijkt niet bij te dragen aan een chronische depressie.

Een studie uitgevoerd door Amerikaanse wetenschappers waarbij meer dan 4.000 personen deelnamen aan het onderzoek leverde interessante resultaten op. De deelnemers werden onderverdeeld in drie categorieën:

  • Personen die vrijwel dagelijks cannabis gebruikten
  • Personen die eens per week (of minder) cannabis gebruikten
  • En personen die nog nooit in hun leven cannabis hadden gebruikt

Via een grootschalige enquête werden alle 4.000 deelnemers gevraagd naar hun ervaringen met het gebruik van cannabis en het effect hiervan op hun depressie of gevoelens van depressie van tijd tot tijd.

De uitkomst van de enquête liet zien dat het gebruik van cannabis niet leidde tot de toename van een depressie (en ook niet aan de oorsprong ligt van een depressie), ongeacht de frequentie van het cannabisgebruik.

De personen die ééns per week (of minder) cannabis gebruikten gaven aan dat zij minder vaak last hadden van depressieve gevoelens, er meer op uit trokken en minder vaak last hadden van slaapproblemen. Dit in tegenstelling tot de groep van personen die totaal geen cannabis gebruikten.

De groep van personen die cannabis dagelijks gebruikten gaven ook aan dat zij minder vaak last hadden van depressieve gevoelens en over het algemeen positief in het leven staan.

Cannabis geen veroorzaker van depressie

De wetenschappers besloten tot slot om de deelnemers ook verder op te delen naar personen die cannabis gebruikten op gronden van medische aard en de personen die cannabis gebruikten als genotsmiddel. De medische gebruikers gaven te kennen dat zij vaker last hadden van depressieve klachten en ook vaker last hadden van slapeloosheid dit in tegenstelling tot de recreatieve gebruikers.

Op basis van de bevindingen concludeerden de onderzoekers dat de medische gesteldheid van een persoon duidelijk bijdraagt aan de mate waarin een persoon klachten van depressie ervaart. De onderzoekers stellen dan ook dat hieruit blijkt dat het gebruik van cannabis door volwassenen niet een risico verhogende factor is voor het ontstaan van een depressie.

De resultaten van de verschillende onderzoeken zijn veelbelovend. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen dat CBD en THC een antidepressieve werking kunnen hebben. Geconcludeerd kan worden dat cannabisolie een nieuw therapeutisch middel kan worden om depressie tegen te gaan.

Hoe kom ik aan THC-olie?

Omdat de verkoop van THC-olie op dit moment nog verboden is, kan je cannabisolie op basis van THC niet legaal kopen.

Je kunt wel voor eigen gebruik zelf THC-olie te maken. Dit is niet moeilijk en online zijn verschillende instructies te vinden.

Back To Top