Skip to content
CBD-olie bijwerkingen

Bijwerkingen CBD-olie

Bijwerkingen CBD-olie

Het gebruik van medicinale cannabisolie wint de laatste jaren steeds meer aan terrein. In deze bijdrage brengen wij in kaart welke bijwerkingen bekend zijn bij het gebruiken van cannabisolie. In het bijzonder kijken we naar de bijwerkingen die bekend zijn bij het gebruik van CBD-olie.

Cannabidiol (CBD) is samen met tetrahydrocannabinol (THC) waarschijnlijk de meest bekende cannabinoïden in de cannabisplant. Hoewel de twee stoffen dezelfde wortels delen, dragen ze niet dezelfde eigenschappen en zijn hun effecten op het menselijk lichaam zeer verschillend.

Onderzoek toont veiligheid CBD-olie aan

Er zijn tientallen studies die de effectiviteit van CBD-olie aantonen bij de behandeling van verschillende ziektes en kwalen. De meeste studies concluderen dat deze cannabinoïde veilig en vrijwel vrij van bijwerkingen zijn. In dit artikel gepubliceerd in het tijdschrift Current Drug Safety is geconcludeerd dat gecontroleerde toediening van CBD bij zowel mens als dier veilig en niet-toxisch is. Er zijn zeer weinig bijwerkingen bekend van CBD, deze zijn meestal klein en wegen voor velen niet op tegen de voordelen:

Remming van het levermetabolisme op geneesmiddelen:

Volgens de studie kan CBD de activiteit van sommige leverenzymen, genaamd cytochroom P450 remmen. Deze verzameling enzymen zijn belangrijk voor de afbraak van lichaamsvreemde stoffen zoals medicijnen. Als men hoge doses CBD inneemt kan deze cannabinoïde tijdelijk de activiteit van dit enzym remmen. Hiermee kan de werking van medicijnen in het lichaam verandert worden. Dit effect kan als een neveneffect beschouwd worden, maar ook als een positieve eigenschap. De remming van dit enzym is één van de mechanismen waardoor CBD het psychoactieve effect van THC neutraliseert. In perspectief gezien heeft het nuttigen van een deel van een grapefruit een vergelijkbaar effect op bovengenoemd enzym.

Droge mond:

Uit een ander onderzoek is gebleken dat CBD een droge mond kan veroorzaken. Een Argentijns onderzoek uit 2006 toonde aan dat cannabinoïde-receptoren hiervoor verantwoordelijk zijn. Het activeren van deze receptoren kan de productie van speeksel veranderen.

Meer tremor bij de ziekte van Parkinson bij hoge doseringen:

Een onderzoek uit 2009 suggereert dat hoge doses CBD tremor kan verergeren bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Niettemin zijn er ook studies die concluderen dat cannabidiol veilig en goed te verdragen is door patiënten die aan deze ziekte lijden. Mocht een patiënt last krijgen van de bijwerkingen, dan zal het verlagen van de dosering de bijwerking verminderen.

Lage bloeddruk:

Hoge doses CBD kunnen de bloeddruk tijdelijk verlagen. Meestal treedt dit op kort na inname van CBD en kan dit duizeligheid veroorzaken.

Duizeligheid:

Deze bijwerking kan bij hoge doses optreden, doordat de bloeddruk daalt. Echter is deze bijwerking tijdelijk en kan dit vaak worden opgelost met een kop koffie of thee.

Slaperigheid:

Bij hoge doseringen CBD kan slaperigheid optreden. Volgens onderzoek leidt CBD in de meeste gevallen juist tot meer alertheid.

In het algemeen zijn de bijwerkingen van CBD goed te verdragen door gebruikers. Ze zijn mild van aard en verdwijnen meestal binnen enkele uren.

CBD-olie online bestellen

In de beter gesorteerde CBD-webshop vindt u een breed aanbod van verschillende CBD-oliën van topmerken zoals Jacob Hooy en Dutch Natural Healing.

Meer weten over de bijwerkingen van THC-olie?

Wilt u meer weten over de bijwerkingen van THC-olie lees dan hier de blog waarin de verschillende bijwerkingen besproken worden.

Back To Top