Skip to content
Bijwerkingen cannabisolie

Bijwerkingen CBD-olie en THC-olie

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van medicinale cannabisolie?

Medicinale cannabisolie kan worden onderverdeeld in THC-olie (tetrahydrocannabinol) en CBD-olie (cannabidiol). THC is de psychoactieve stof van de cannabisplant. CBD is een ander hoofdbestanddeel van de cannabisplant, maar zonder psychoactief effect. Beide middelen hebben medicinale eigenschappen, zoals het verminderen van pijn, misselijkheid en ontstekingen. Nu medicinale cannabisolie steeds meer aandacht krijgt, is het eenvoudig om informatie te vinden over de voordelen ervan. Maar heeft medicinale cannabisolie ook bijwerkingen? In deze blog worden de bijwerkingen toegelicht.

Bijwerkingen CBD olie en THC olie

Bijwerkingen van CBD-olie

Er is weinig onderzoek verricht naar de bijwerkingen van CBD-olie. Slechts enkele studies hebben de bijwerkingen van CBD-olie aangetoond. Een onderzoek uit 1986 onderzocht de effecten van CBD-olie onder 5 patiënten met bewegingsstoornissen. De bijwerkingen waren milde hypotensie, droge mond, psychomotorische vertraging, duizeligheid en sedatie. Volgens deze studie werden sommige symptomen van de ziekte van Parkinson bij twee patiënten erger. Echter heeft een meer recenter onderzoek aangetoond dat CBD Parkinsonpatiënten kan helpen.

In een ander onderzoek uit 1980 met 8 gezonde vrijwilligers en 15 patiënten met epilepsie, werd er gekeken naar de bijwerkingen bij een maand lang dagelijks gebruik van CBD. Uit dit onderzoek bleek dat alle personen CBD zeer goed kunnen verdragen en er geen sprake was van toxiciteit of ernstige bijwerkingen.

Het consumeren van hogere doseringen CBD veroorzaakt overigens geen toxiciteit. Dit bleek uit een rapport uit 2006, waarin gekeken is naar verschillende onderzoeken omtrent de veiligheid van CBD. Structurele toediening van CBD gedurende 30 dagen bij gezonde vrijwilligers, leidde tot geen enkele significante verandering op neurologisch, psychisch of klinisch vlak. De doses varieerden van 10 mg tot 700 mg per dag.

Bijwerkingen van THC-olie

Het gebruik van THC-olie gaat gepaard met fysieke en psychische bijwerkingen. Niet iedereen ervaart dezelfde effecten, dit kan variëren en is afhankelijk van het type cannabis en de wijze van consumeren. Het primaire effect van THC is het ‘high’-gevoel, dat wordt veroorzaakt door interactie van THC met celreceptoren in de hersenen. Dit is een vrolijke opgewekte stemming die langzaam overgaat in een gevoel van kalmte en rust. Er is sprake van een intensere beleving van kleuren en muziek. Naast het ‘high’-gevoel kan THC (met name bij een eerste gebruik) zorgen voor:

*verandering van de zintuigen;
*desoriëntatie;
*vertraging van reactietijd;
*sufheid en slaperigheid;
*een verhoogde hartslag;
*een droge mond.

Bij medicinale THC-olie wordt echter gebruik gemaakt van kleine hoeveelheden. De genoemde bijwerkingen treden op bij langdurig gebruik van hoge doses. De bijwerkingen kunnen ook optreden in combinatie met middelen die het effect van THC versterken. De bijwerkingen verdwijnen meestal na een paar uur. Sommige mensen lopen een verhoogd risico op de bijwerkingen, zoals personen met schizofrenie, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten en jongeren. Het is in dit geval verstandig om uw arts te raadplegen bij het gebruik van medicinale THC-olie.

Back To Top