Skip to content
Wietolie tegen angst

Angst

Angst en de positieve effecten van medische cannabisolie

Angst kan worden omschreven als een vaag en onaangenaam gevoel dat meestal wordt veroorzaakt door een dreigend risico, een gevaar of een onbekende situatie. Vanaf het moment dat angst wordt overdreven, leidt tot irrationele gedachten en disfunctioneel is spreken we van een angststoornis.

Angststoornissen leiden vaak tot klachten zoals gepieker, rusteloosheid, prikkelbaarheid en slaapproblemen. Op het moment dat de angstgevoelens opkomen is er vaak sprake van hartkloppingen, zweten, koude rillingen en misselijkheid. De oorzaak van angststoornissen is niet bekend. Wel zijn er een aantal factoren bekend die bij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een angststoornis, zoals: erfelijkheid en de wijze waarop iemand met angst omgaat. Opvoeding en ervaringen uit het verleden kunnen hierbij ook een rol spelen.

Ter behandeling van angststoornissen hebben farmaceutische bedrijven een verscheidenheid van geneesmiddelen op recept ontwikkeld. Meestal zijn dit antidepressiva zoals benzodiazepinen en kalmeringsmiddelen zoals oxazepam. Deze middelen kunnen goed werken maar het nadeel is dat er snel gewenning optreedt waardoor er meer van hetzelfde middel nodig is. Daarnaast zijn deze middelen niet zonder bijwerkingen. Veel voorkomende bijwerkingen in het begin zijn het toenemen van de klachten. Daarnaast heeft men regelmatig last van sufheid, hoofdpijn en slapeloosheid. Op lange termijn kunnen klachten ontstaan zoals een verminderde of vermeerderde eetlust en diarree of juist obstipatie. Een droge mond, wazig zien en seksuele problemen behoren ook tot de bijwerkingen.

Hoewel de medicijnen werken voor sommigen, vechten velen tegen de ongewenste neveneffecten. Steeds meer mensen zoeken naar een natuurlijke remedie voor hun kwalen.

20% volwassenen ooit last gehad van een angststoornis

Uit onderzoek blijkt dat bijna 20% van de Nederlanders (volwassenen tot 65 jaar) ooit in het leven last heeft gehad van een angststoornis. Vrouwen geven te kennen dat zij vaker kampen met een angststoornis dan mannen. Bijna 25% van de vrouwen geeft aan ooit in het leven last te hebben gehad van een angststoornis. Bij mannen ligt dit rond de 15%. De meest voorkomende vormen van angststoornissen zijn sociale fobie en specifieke fobie. Gevolgd door gegeneraliseerde angststoornis en paniekstoornis.

Angststoornissen bij kinderen

Angststoornissen treffen niet alleen volwassen maar ook relatief vaak kinderen en jeugdigen. Vaak heeft dit gevolgen voor de ontwikkeling van het kind op school (faalangst) en de sociale ontwikkeling (angstig om contacten te maken met leeftijdsgenootjes).

Het Landelijk Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, stelt op basis van onderzoek dat de kans op een psychiatrische aandoening op volwassen leeftijd veel groter is bij personen waarbij in de jeugd sprake is geweest van een angststoornis.

De effecten van CBD bij angststoornissen

Medische cannabis wordt in meer en meer landen steeds meer op waarde ingeschat voor haar medicinale kwaliteiten. Tetrahydrocannabinoil (THC) is de belangrijkste actieve component van de cannabisplant en het ingrediënt dat verantwoordelijk is voor onder andere de geestverruimende effecten van de plant. Cannabidoil (CBD) is de tweede grote actieve actieve stof in de cannabisplant. CBD is niet geestverruimend. CBD verkleint het geestverruimende effect dat intreedt na het gebruik van THC.

Medisch onderzoek toont aan dat CBD angstgevoelens kan verkleinen

Uit een onderzoek geplaatst in het Journal of Neurofarmacologie, bleek CBD angstgevoelens bij de deelnemers te reduceren. In dit onderzoek bestond de test uit publiekelijk spreken. De groep bestond uit 24 personen die kampten met een angststoornis. De onderzoekers besloten om 12 personen geen middelen toe te dienen. Van de overige 12 personen kregen 6 personen CBD toegediend en de overige 6 personen een dosis placebo.

Een halfuur voor de test werden de middelen toegediend. Tijdens de test werd er op 6 momenten data verzameld van de personen zoals bloeddruk en hartslag. Uit dit onderzoek bleek dat bij angststoornispatiënten behandeld met CBD, er sprake was van aanzienlijk minder angst, cognitieve stoornissen en gevoelens van ongemak bij het spreken in het openbaar. De placebogroep vertoonde meer gevoelens van angst, cognitieve stoornissen en gevoelens van ongemak vergeleken met de controlegroep (de 6 personen die CBD toegediend kregen).

Daarnaast bleek uit een ander onderzoek geplaatst in het Braziliaans tijdschrift Journal of Medical and Biological Research, dat er sprake was van een significante afname van angst bij deelnemers die CBD consumeerden. Naast het nemen van CBD alleen is er ook behoorlijk bewijs dat suggereert dat CBD effectiever is in combinatie met andere stoffen. In combinatie met bijvoorbeeld THC, is aangetoond dat CBD de negatieve effecten van THC zoals een snelle hartslag en ongewenste psychologische reacties verminderd.

Conclusie

De resultaten van beide studies laten zien dat CBD de symptomen van angststoornissen kan verminderen.

Onderzoek heeft aangetoond dat CBD-olie bestanddelen bevat die een kalmerend effect hebben bij angststoornissen. CBD-olie werkt via de cannabinoïde receptoren in het menselijk brein, zoals de 5-HT1A-receptor die serotonine beïnvloedt. Serotinine is onder andere betrokken bij het vormen van onze stemming en kan een gevoel van geluk teweegbrengen. Doordat CBD het serotininegehalte in de hersenen kan verhogen, kan het gevoelens van geluk en ‘evenwicht’ stimuleren.

Back To Top