Ga naar hoofdinhoud
Alzheimer en cannabisolie

Alzheimer

De ziekte van Alzheimer

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 verschillende aandoeningen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer neemt door vergrijzing toe. Op dit moment lijden ruim 200.000 mensen aan deze aandoening.

Er is geen remedie voor de ziekte. Hoewel er middelen zijn om de progressie te vertragen, zijn vele symptomen, zoals agressie niet behandelbaar. Daarnaast zijn de conventionele medicijnen niet zonder risico’s. Voor mensen met de ziekte van Alzheimer kan marihuana extra hulp bieden. In dit artikel wordt ingegaan op hoe THC en CBD kunnen helpen bij het voorkomen of vertragen van de symptomen van deze aandoening.

Wat is de ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is een onomkeerbare aandoening die de hersenen langzaam vernietigt. Het is een progressieve ziekte, dat wil zeggen dat het een chronische ziekte is die steeds ernstiger wordt. Uiteindelijk verliezen patiënten het vermogen om eenvoudige, alledaagse taken uit te voeren. De leeftijd is een belangrijke risicofactor voor dementie, het komt het meeste voor boven het 70ste levensjaar.

Symptomen

De ziekte van Alzheimer gaat gepaard met veel nare symptomen. De meest voorkomende zijn:

Geheugenverlies: Eén van de eerste tekenen van de ziekte van Alzheimer is geheugenverlies, vooral het vergeten van onlangs geleerde informatie. Ook worden belangrijke data of gebeurtenissen vergeten en wordt er steeds naar de zelfde informatie gevraagd.

Moeite met planningen en oplossen van problemen: Sommigen hebben moeite met het volgen van een planning of het oplossen van problemen. Ze kunnen moeite hebben met het volgen van een vertrouwd recept of het bijhouden van de maandelijkse rekeningen.

Moeite met bekende taken: Mensen met de ziekte van Alzheimer vinden het vaak moeilijk om de dagelijkse taken uit te voeren, zoals het rijden naar een vertrouwde locatie, het beheren van een budget of het onthouden van de regels van een favoriet spel.

Verwarring van tijd en plaats: De mensen met de ziekte van Alzheimer kunnen de data, seizoenen en het verstrijken van de tijd niet bijhouden. Soms kunnen ze vergeten waar ze zijn of hoe ze daar aankwamen.

Moeite met spreken of schrijven: Een ander symptoom is het moeit hebben met spreken of schrijven. De woordenschat verslechterd en men heeft problemen met het vinden van woorden.

Verandering in de stemming en persoonlijkheid: De persoonlijkheid van mensen met de ziekte van Alzheimer kan veranderen. Ze kunnen in de war, achterdochtig, depressief of angstig zijn. Ze kunnen snel van slag zijn thuis, op werk, of op andere plekken.

De oorzaak van deze aandoening is niet duidelijk. Wel denken onderzoekers dat de ziekte te maken heeft met bepaalde eiwitten (beta-amyloïde) die zich tussen de zenuwcellen in de hersenen opstapelen. Daarnaast is er bij Alzheimerpatiënten sprake van ophoping van vezels in de hersencellen. Deze vezels, genaamd neurofibrillaire tangles, komen ook voor bij gezonde mensen. Bij de ziekte van Alzheimer zien deze vezels er anders uit waardoor communicatie tussen de cellen wordt verstoord.

Op dit moment is de ziekte van Alzheimer ongeneesbaar. Het is een zeer complexe aandoening die niet met slechts voorgeschreven middelen kan worden behandeld. De middelen die beschikbaar zijn, zijn gericht op het uitstellen of vertragen van de symptomen van de ziekte of het behouden van de psychische functies. Helaas zijn deze middelen niet zonder bijwerkingen. Donepezil kan bijvoorbeeld lijden tot maagdarmklachten, misselijkheid en psychische klachten. Ook het medicijn Rivastigmine kent vele bijwerkingen, zoals duizeligheid, braken en gewichtsverlies.

Cannabisolie en Alzheimer

Er zijn inmiddels onderzoeken verricht naar de effecten van medische cannabis bij de ziekte van Alzheimer. In 2014 publiceerde The Journal of Alzheimer’s Disease een preklinische studie. Hierbij werden de potentiële therapeutische kwaliteiten van THC onderzocht met betrekking tot het vertragen of stoppen van de kenmerken van de ziekte van Alzheimer middels celkweken. Eén van de kenmerken van de ziekte van Alzheimer is een opstappeling van eiwitten in de hersencellen. Er werd ontdekt dat extreem lage concentraties THC effectief zijn in het vertragen van de productie van deze eiwitten.

“Decreased levels of amyloid beta means less aggregation, which may protect against the progression of Alzheimer’s disease. Since THC is a natural and relatively safe amyloid inhibitor, THC or its analogs may help us develop an effective treatment in the future.”

De onderzoekers wezen erop dat bij lage doseringen, de voordelen prevaleren boven de bijwerkingen van THC. Een eerder onderzoek ondersteunt deze bevindingen en heeft aangetoond dat THC een remmende werking heeft op de vorming van de eiwitten.

Een andere studie heeft het effect van CBD onderzocht in de hersencellen van muizen. In de hersenen van Alzheimerpatiënten is er sprake van overactivering van de microgliacellen. Ze functioneren als onderdeel van het menselijk immuunsysteem. Ze verwijderen schadelijk materiaal, zoals schimmels en virussen maar produceren ook eiwitten. Deze overmatige eiwitten dragen bij aan de ophopingen in de hersencellen. In dit onderzoek is aangetoond dat CBD de microgliacellen kan moduleren en de overmatige productie kan regelen. Volgens de onderzoekers kan CBD, door het ontbreken van psychoactiviteit, een nieuw therapeutisch middel worden voor deze neurologische aandoening.

De verslechtering van hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, zijn gekoppeld aan een gebrek van glucoseopname. Uit een studie van 2016 geplaatst in Neuropharmacology, bleek cannabis de glucoseopname in de hersenen te verhogen. Dit suggereert dat cannabisolie gunstig is voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Cannabinoïden bieden een veelzijdige aanpak bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Naast het verminderen van de eiwitten, het moduleren van de microgliafunctie en het verhogen van de glucoseopname, beschermen ze de hersencellen, verminderen ze ontstekingen en ondersteunen ze de hersenen in het herstelproces middels neurogenese volgens dit artikel in het British Journal of Pharmacology.

Back To Top