Skip to content
ADHD en cannabisolie

Cannabisolie en de effecten bij ADHD

Cannabisolie en de effecten bij ADHD

Naar schatting lijdt er 2 tot 7 procent van alle jeugdigen aan ADHD. ADHD, oftewel attention deficit hyperactivity disorder, is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. De hersenen van kinderen en volwassenen met ADHD zien er anders uit en functioneren ook anders. De belangrijkste symptomen van ADHD zijn aandachtstekort, impusiviteit en hyperactiviteit. ADHD kan niet worden genezen, de behandelingen zijn gericht op het bestrijden en verminderen van de symptomen. Medicijnen zoals Ritalin en Concerta, brengen bijwerkingen met zich mee zoals hoofdpijn, slapeloosheid en nervositeit. Steeds meer ADHD-patiënten gaan opzoek naar een alternatief middel. Cannabisolie is een middel dat volgens onderzoek en ervaringen kan helpen bij ADHD.

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn verschillende onderzoeken verricht over het gebruik van cannabis ter behandeling van ADHD bij volwassenen.

In een studie uit 2008 werd onderzoek gedaan naar de effecten van THC bij een ADHD-patiënt. In dit onderzoek stopte een 28 jarige ADHD-patiënt met de standaardmedicatie. Hij ging over op het gebruik van THC voor de duur van zes maanden. Zijn prestatiefuncties werden na deze periode getest. Uit het resultaat bleek dat het gebruik van cannabis een positieve invloed heeft op de prestaties, het gedrag en de mentale toestand van de patiënt.

In Duitsland is cannabis(olie) bij verschillende aandoeningen legaal verkrijgbaar. Wel zijn daar voorwaarden aan verbonden, zoals dat de standaardbehandeling niet effectief is of de behandeling is wel effectief maar gaat gepaard met vele bijwerkingen. Na steeds meer vraag naar cannabis bij ADHD, is er onderzoek verricht naar de effectiviteit van cannabis bij ADHD-patiënten. In de periode van 2012 tot en met 2014 kregen 30 ADHD-patiënten medicinale cannabis. Uit de resultaten bleek dat alle patiënten verbetering ervoeren. De symptomen van ADHD verminderden. De patiënten konden zich beter concentreren, sliepen beter en de impulsiviteit daalde. In dit onderzoek kregen vijf patiënten THC toegediend en ook zij ervoeren verlichting. De onderzoekers concludeerden dat cannabis een effectief middel kan zijn voor volwassenen met ADHD, waarbij standaardmedicatie niet effectief is of sprake is van veel bijwerkingen.

Positieve werking cannabisolie op basis van CBD en THC bij ADHD

Een meer recenter onderzoek vond plaats in 2016. In dit onderzoek kregen 30 ADHD-patiënten vier weken lang een placebo of een medicijn op basis van cannabis (Sativex) toegediend. Het middel bestond uit zowel CBD als THC met een 1:1 ratio. Er kon een duidelijke verbetering van de symptomen worden waargenomen. De hyperactiviteit, impulsiviteit, gebrek aan aandacht, emotionele labiliteit en cognitieve prestaties verbeterden aanzienlijk. De onderzoekers concludeerden dat deze bevindingen aantonen dat cannabis kan helpen bij ADHD.

De werking van wietolie is per patiënt afhankelijk van de samenstelling. Voor de één is enkel CBD voldoende, maar voor de ander is een combinatie van CBD en THC effectiever. CBD-olie is vrij verkrijgbaar in Nederland. THC-olie is niet verkrijgbaar in Nederland.

Back To Top