Skip to content
De 20 meestgestelde vragen over wietolie

20 meestgestelde vragen over wietolie

1. Is wietolie hetzelfde als cannabisolie?

Het antwoord hierop is kort maar krachtig: ja. Wietolie en cannabisolie is hetzelfde. Wietolie is een term die vaak wordt gebruikt in de volksmond. Waar het om gaat is dat uit de cannabisplant cannabinoïden (CBD, THC, CBN, CBG, etc.) getrokken worden. Deze cannabinoïden worden verwerkt tot een olie. Of de olie nou wietolie of cannabisolie wordt genoemd, dat maakt niet uit. Het is hetzelfde.

2. Welke soorten wietoliën zijn er?

Dat is afhankelijk van het soort cannabisplant. Het is een grote familie van planten. De cannabisplanten verschillen onderling van elkaar. Vaak is dit niet aan de buitenkant van de plant te zien, maar aan de binnenkant wel. In bepaalde planten groeit meer THC, in andere planten groeit weer meer CBD. CBD en THC zijn de twee bekendste cannabinoïden. Er bestaan echter wel meer dan 80 cannabinoïden die in de cannabisplant kunnen groeien.

Medicinale toepassing CBD-olie en THC-olie
Bij neuropatische pijn geeft men juist CBD. Bij nociceptieve pijn geeft men juist THC-olie.

3. Kunnen CBD-olie en THC-olie in combinatie met een chemokuur gebruikt worden?

Tot op heden bestaan er geen aanwijzingen om aan te nemen dat het niet gecombineerd kan worden. Het kan zinvol zijn om cannabis als additief te gebruiken, bijvoorbeeld om de misselijkheid als gevolg van bestralingen tegen te gaan. Cannabis kan ook de eetlust bevorderen.

4. Mag ik deelnemen aan het verkeer als ik wietolie heb gebruikt?

Vroeger werd er niet op gecontroleerd. Sinds juli 2017 heeft de overheid nieuwe regels uitgevaardigd. Deze regels houden in dat men bij het gebruik van THC niet mag autorijden. THC valt dus volgens de wetgeving in het rijtje: alcohol en geneesmiddelen die de slaap bevorderen (zoals morfine en benzodiazepinen). Er zijn THC-limieten gesteld. Van de THC-limieten is echter nog niet helemaal helder wanneer deze bereikt worden.

NB. THC-olie heeft een psychotroop effect (het beïnvloedt de geest), het kan uw concentratievermogen beïnvloeden. Als u wietolie gebruikt waar uitsluitend CBD in zit, dan mag u wél autorijden. CBD is namelijk niet psychotroop.

5. Waar werkt wietolie allemaal voor?

Wietolie werkt bij een heleboel ziekten en aandoeningen. Bij de indicatie ‘pijn’ wordt wietolie het meest gebruikt. Veel mensen komen niet uit met de gangbare pijnmedicatie die bestaat. Er bestaat een pijnladder van geregistreerde geneesmiddelen die begint bij paracetamol, NSAID’s (denk aan: ibuprofen en diclofenac), zwakke opiaten en sterke opiaten. Allemaal hebben ze wel wat bezwaarlijks.

De paracetamol is sinds enige tijd uit het vergoedingspakket gehaald, men moet er dus zelf voor betalen. De NSAID’s kennen veel bijwerkingen. NSAID’s zijn krachtige stoffen en kunnen bijvoorbeeld ontstekingspijnen goed remmen, maar niet alle pijn is ermee onder controle te krijgen. De opiaten kennen ook erg veel bijwerkingen, bijvoorbeeld verslaving.

Om terug te komen op de vraag waar wietolie o.a. voor gebruikt kan worden: bij pijn, de ziekte van Parkinson, tegengaan van misselijkheid bij chemokuren, migraine, COPD, Gilles de la Tourette en epilepsie. Wietolie kent dus een wijdverbreid gebruik. In de meeste gevallen is het dus zo dat de ziekte niet genezen wordt. Bij pijn wordt de pijnsensatie minder, echter de oorzaak van de pijn wordt er niet mee weggehaald.

6. Is het veilig en verantwoord om wietolie te gebruiken?

Ja, maar dan wel in overleg met uw huisarts.

7. Soms zeggen mensen dat de percentages op het label niet kloppen met wat er in het flesje zit. Hoe zit dat?

U kunt dit eenvoudig omzeilen door aan de verkoper een testrapport van de CBD-olie of THC-olie te vragen.

8. Wat is de beste/juiste dosering?

De beste dosering is de dosering waarbij het effect het best is. Dus wanneer u wietolie zou gebruiken bij pijn, dan is de juiste dosering de dosering waarbij de pijn niet meer gevoeld wordt. Bij de ene persoon is dat 3 x per dag 1 druppel, bij een ander persoon is dat elke avond 1 druppel, ook kan de dosering oplopen tot 3 x per dag 3 druppels. Per persoon en per aandoening kan de dosering dus anders zijn.

9. Wat zijn de bijwerkingen van wietolie?

Cijfers wijzen uit dat in de laatste 4 jaar door apotheken aan 20.000 mensen in Nederland wietolie met THC is verstrekt. Hierbij is geen enkele keer een fataal ongeluk gerapporteerd. Hoogstzelden hebben de apothekers een rapportage terug gekregen waarbij men zei dat de olie verkeerd viel, oorzaak was dat men toen teveel genomen had. We weten dus dat de bijwerkingen minimaal zijn. Het gebruik is heel veilig.

10. Helpt THC-olie om beter te slapen en moet ik het dan ’s avonds innemen?

Ja, wij horen dat mensen zeggen dat sinds men wietolie gebruikt men beter slaapt. Zelf gebruiken wij 5 druppels van een 5% THC-olie een uur voor het slapengaan. Uiteraard is de dosering per persoon anders.

11. Wanneer weet u dat u wietolie kan gaan gebruiken?

Voor heel veel ziektes en aandoeningen zijn er allerlei geregistreerde geneesmiddelen. Probeer eerst deze geregistreerde geneesmiddelen. Het college beoordeling geneesmiddelen registreert in Nederland alle geneesmiddelen waarvan de werking en veiligheid bewezen is en waarvan men ook weet hoeveel u er van moet gebruiken. Als deze geregistreerde geneesmiddelen door u geprobeerd zijn zonder effect dan kunt u kiezen voor wietolie.

12. Kan wietolie altijd in gebruik met medicijnen gebruikt worden?

We weten nog niet van álle geneesmiddelen of die samengaan met wietolie. We weten dat bij met name de antiretrovirale middelen, dat zijn middelen die gebruikt worden bij Aids en HIV, dat daar interacties zijn. De cannabinoïden in de wietolie en de retrovirale middelen worden via het zelfde enzymensysteem afgebroken. Dit betekend niet dat het niet samen gegeven kan worden, maar wel dat men rekening moet houden met dosisaanpassingen van één van beide middelen.

In feite bij alle andere geneesmiddelen daarvan is niet bekend dat er een interactie zal zijn. Er is dus niet een reden om van tevoren te zeggen dat het gebruik van wietolie in combinatie met medicijn X niet gaat.

13. Is er wetenschappelijk aangetoond wat de werking van wietolie is?

Als het gaat om cannabis en de werking dan weten we inmiddels dat er in het lichaam van mensen en dieren cannabinoïden-receptoren zijn aangetroffen. Dus we weten dat de cannabinoïden in het lichaam een bepaald plekje hebben waar ze op vastgrijpen waarna er effecten optreden. Hoe dat vastgrijpen precies gaat en hoe vervolgens het effect tot stand komt, dat weten we nog niet. Een aantal effecten hebben we al wel in beeld, bijvoorbeeld: de pijn wordt minder, beter slapen en minder trillen. Maar hoe deze effecten tot stand komen daar moet nog veel meer onderzoek naar plaatsvinden.

14. Hoevaak op een dag moet ik wietolie innemen?

Over het algemeen wordt geadviseerd om wietolie drie keer per dag in te nemen. Heeft u al bij twee innamemomenten baat, gebruik dan niet drie keer per dag. Gebruik dus zoveel als nodig is en waarbij u nog alert bent en normaal kunt functioneren. Luister goed naar uw lichaam.

15. Is wietolie verslavend?

Nee, wanneer u het voor medicinale doeleinden (lage doseringen) gebruikt is het niet verslavend.

16. Wat is het juiste percentage wietolie?

20%, 8%, 15%, 5%, 4%, wat zeggen deze percentages? Het gaat er eigenlijk niet om welk percentage er in zit. Het gaat er om hoeveel mg men in het lichaam krijgt. 2 druppels van een 10%-olie komen overeen met 10 druppels van een 2%-olie. Hoeveel mg u binnenkrijgt kunt u eenvoudig uitrekenen door het totaal aantal mg THC of CBD wat er in het flesje zit te delen door het aantal druppels in het flesje. U koopt bijvoorbeeld een 10 ml flesje THC-olie met 5% THC. Dit flesje bevat 500 mg THC. Het aantal druppels in een 10 ml flesje is ongeveer 235. Elke druppel bevat dan 2,1 mg THC.

17. Mag ik binnen Europa reizen met wietolie?

Als het wietolie betreft waarin geen of een verwaarloosbare hoeveelheid THC zit (<0,2%) mag u de wietolie meenemen op reis. Betreft het THC-olie dan mag u er niet mee reizen. THC-olie is olie die meer dan 0,2% THC bevat.

18. Moet mijn huisarts altijd meewerken als ik om wietolie vraag?

Nee. Het voorschrijven van medicatie mag alleen gebeuren door artsen. Uw huisarts kán dus wietolie voorschrijven. Echter, de huisarts moet u ook goede begeleiding kunnen geven. Als een huisarts heel weinig ervaring heeft met wietolie dan voelt hij/zij zich er niet prettig bij. De huisarts wil dan ook niet de wietolie voorschrijven want hij/zij kan u dan niet goed begeleiden. De huisarts heeft dus een eigen keuze of hij/zij wel of niet wilt meewerken aan het voorschrijven van wietolie.

Indien uw huisarts aangeeft dat deze er niet aan wilt meewerken, dan kunt u wel vragen of hij/zij een arts weet die meer ervaring heeft op het gebied van wietolie en het begeleiden van personen die wietolie gebruiken.

19. Kan ik high worden van wietolie?

Dit ligt eraan of de wietolie THC bevat of niet. Geen THC = niet high. Wel THC = wel high. Van CBD-olie (mist deze geen THC bevat) kunt u niet high worden.

20. Mag ik wietolie aan een hond, kat of ander dier geven?

CBD-olie is absoluut veilig en kunt u met een gerust hart aan uw dier geven. Bij THC-olie moet u voorzichtigheid in acht nemen. THC-olie kan een high veroorzaken. Indien u van plan bent om THC-olie aan uw dier te geven, begin dan met de allerlaagste dosering (bijvoorbeeld: 1 druppel van een 2% THC-olie). Ook is het verstandig om uw dierenarts te raadplegen.

Back To Top